Skip to content

Tävlingsregler

Man måste ha fyllt 18 år för att få delta i tävlingen. Varje person får bara delta en gång. Related förbehåller sig rätten att kontrollera vinnarens ålder och diskvalificera deltagare som ännu inte fyllt 18. Related förbehåller sig rätten att diskvalificera personer som bryter mot tävlingens regler. Fusk och bruk av falskt namn eller falsk adress innebär diskvalificering från tävlingen. Det är gratis att ställa upp i tävlingen och deltagande innebär ingen köpplikt.

 

En vinnare av tävlingen i Sverige utses genom lottdragning, och den personen kontaktas direkt via den angivna e-postadressen. Vinnaren utses den 31 januari 2023.

 

Anställda hos Related och deras hushållsmedlemmar kan inte delta i tävlingen. Vi förbehåller oss rätten att ta tillbaka eventuella vinster om sådana omständigheter uppdagas.

 

Anmälningar efter tävlingens deadline räknas inte när vinnaren dras. Related avgör om anmälningen kommit in i tid. Det är deltagarens eget ansvar att anmäla sig i tid.

 

Vinsten är personlig för vinnaren och kan inte bytas mot kontanter eller skänkas/säljas vidare. Vinsten måste användas före slutet av 2023.

 

Den som deltar i Relateds utlottning är införstådd med ovanstående regler.

 

Tävlingen är avsedd som underhållning. Deltagare har inga anspråk gentemot Related efteråt.

 

Related förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen utan varsel och alla beslut gällande tävlingen är slutgiltiga.


Subscribe to our newsletters

Each month, we share news, updates and insights from the worlds of tourism and lifestyle in the Nordics. Sign up for one – or both – of our two newsletters to stay up to date!

 

You can always unsubscribe at the bottom of each newsletter or by sending an email to cbo@related.dk stating your preferences.

* indicates required
Which newsletter would you like to receive? *