Skip to content

Konkurrencebetingelser

For at deltage i konkurrencen skal deltageren være mindst 18 år gammel. Hver person må kun deltage en gang. Related forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 18 år. Bliver disse punkter brudt, forbeholder Related sig retten til at frasortere personen fra konkurrencen. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen. Konkurrencen er gratis at deltage i, og er ikke forbundet med nogen købspligt. 

 

Der udtrækkes ved lodtrækning én tilfældig vinder af konkurrencen i Danmark, som kontaktes direkte via den oplyste e-mailadresse. Vinderne udtrækkes 31.01.23.  

 

Ansatte hos Related og deres husstande må ikke deltage i konkurrencen. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages. 

 

Deltagelse i konkurrencen efter fristudløb bliver ikke taget i betragtning ved udtrækning af vinderen. Related afgør om deltagelsen er modtaget rettidig. Det er deltagerens eget ansvar om deltagelsen kommer rettidigt frem. 

 

Gevinsten er personlig for vinderen, og kan ikke ombyttes til kontanter eller videregives/videresælges. Gevinsten skal realiseres inden udgangen af 2023.  

 

Ved deltagelse i lodtrækningen hos Related er deltagerne indforstået med ovenstående konkurrencebetingelser.  

 

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Related. 

 

Related forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencen uden forudgående varsel, og afgørelse i forbindelse med konkurrencen er endelig.

Subscribe to our newsletters

Each month, we share news, updates and insights from the worlds of tourism and lifestyle in the Nordics. Sign up for one – or both – of our two newsletters to stay up to date!

 

You can always unsubscribe at the bottom of each newsletter or by sending an email to cbo@related.dk stating your preferences.

* indicates required
Which newsletter would you like to receive? *