KONTAKT

Har du ideer til samarbeid, forslag til kampanjer eller bruk for ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med:

Trade-ansvarlig for Tenerife i Norden: Paul Sikic
E-post: pas@related.dk
Tlf. +46 (0) 70 022 80 76

For forespørsler om PR- eller påvirker-samarbeid kan du ta kontakt med:

PR-ansvarlig for Tenerife i Norden, Vendela Carlén
E-post: vec@related.dk
Tlf. +46 (0) 735 32 79 84

Mer information på: www.webtenerife.co.uk