INTERNASJONALE HOTELLKJEDER

En rekke store resort- og hotellkjeder har også etablert seg i Macao.