OM MACAO

Macao ligger omkring 6 mil väster om Hong Kong och består av Macao-halvön samt öarna Taipa och Coloane. Macao-halvön är provinsens hjärta med dess historiska centrum. Ön Taipa förbinds med tre broar och är numera sammanvuxen med ön Coloane. Mellan Taipa och Coloane finns ett nytt konstgjort landområde som heter Cotai, där flera stora internationella resorts har etablerat sig.

Portugiserna kom till Macao i mitten på 1600-talet och idag är stadens arkitektur, konst, religion, traditioner och matkultur fortfarande starkt influerad av såväl kinesisk, västlig som portugisisk kultur.

1999 blev Macao en speciell administrativ region under Folkrepubliken Kina. 2005 utsågs Macaos historiska centrum till världsarv av UNESCO och 2017 blev Macao utsedd till medlem av UNESCO Creative Cities Network (UCCN) inom gastronomi.