28. april 2010
Strategisk Public Relations
Strategisk Public Relations handler ikke nødvendigvis om at forsøge at råbe højere end alle andre. Men snarere om at målrette sine budskaber præcist til virksomhedens forskellige interessenter.
Meget er sket siden slutningen af 1800-tallet, hvor Ivy Lee introducerede begrebet ’Public Relations’ om sit arbejde for den magtfulde Rockefeller-families og det multinationale Standard Oil. I dag har Public Relations udviklet sig til en af kommunikationsfagets største discipliner.
Hverken hos praktikerne på PR-bureauerne eller hos forskerne på universiteter og handelshøjskoler er der her godt 100 år efter Public Relations-disciplinens fødsel enighed om, hvad der præcist afgrænser Public Relations fra beslægtede kommunikationsdiscipliner som marketing, Corporate, Corporate Branding, public affairs osv.

Strategisk relationspleje
Skal man nærme sig en definition kan Public Relations overordnet beskrives som strategisk relationspleje; det at håndtere sine relationer til de vigtige interessenter, som skal gøre det muligt for virksomheden at opnå sine målsætninger. I bred forstand som enten “relationer til offentligheden” eller i en mere snæver opfattelse som “relationer til grupper med et interessefællesskab”.

Ikke sjældent møder man en snæver opfattelse af Public Relations som det at få gratis redaktionel omtale. Men selv om promovering af salgsbudskaber i medierne stadig står højt på dagsordenen, handler Public Relations i høj grad også om imagepleje og langsigtet holdningsbearbejdning af virksomhedens interessenter – bl.a. ved at fortælle virksomhedens positive historier.

Marketing og PR nærmer sig hinanden
De senere år har vi set en stor tilnærmelse mellem marketing og Public Relations, ikke mindst foranlediget af 90’ernes store fokus på Corporate Branding og arbejdet med virksomhedernes image. Men mens marketing traditionelt har haft sit fokus på kunderne, er målgruppen for Public Relations i udgangspunktet alle virksomhedens forskellige interessenter. Det drejer sig om at opbygge og pleje virksomhedens rygte og omdømme over for alt - lige fra kunder, borgere og forbrugere til presse, samarbejdspartnere og myndigheder.
Som det hedder hos brancheforeningen for de danske Public Relations-bureauer:

”Public Relations har til formål at bidrage til at skabe, genoprette eller vedligeholde virksomhedens omdømme. Public Relations influerer opinionen og regulerer mediebilledet for derved at skabe en gensidig og positiv forståelse mellem virksomheden og dens omverden.”

Og videre:

“Arbejdet med Public Relations skal bygge på integritet og ærlighed, og der skal være en direkte forbindelse mellem ord og handling, der sikrer virksomhedens troværdighed.” (Kilde: www.publicrelationsbranchen.dk)
Som det fremgår af brancheforeningens definition er det i en moderne Public Relations-tilgang ikke gjort med at forsøge at kommunikere et bestemt billede af sin virksomhed. Virksomheden må også handle i harmoni med offentlighedens interesser. En høj troværdighed i kommunikationen er derfor en vigtig grundforudsætning, når virksomheden eller organisationen møder offentligheden i de forskellige arenaer.

Fra monolog til dialog
Hvor udspringet for Public Relations oprindeligt var ekstern massekommunikation med fokus på envejskommunikation og overtalelse, har mange virksomheder nu indset nødvendigheden af en reel tovejskommunikation med deres interessenter. Internettet og de mange nye sociale medier har bestemt ikke gjort behovet for den løbende dialog mindre.

I takt med at virksomhederne og organisationerne bliver større og mere og mere specialiserede, mister mange den gamle forankring i deres lokalmiljø og får sværere ved at kommunikere direkte med interessenter, kunder og markeder. Det skaber et øget behov for, at virksomhederne formår at møde kunderne og forbrugerne dér, hvor de er.

Samtidig har både fagets teoretikere og praktikere efterhånden opgivet de tidligere tiders forjættende påvirknings- og adfærdsmodeller for kommunikation. Hos både markedsførere og kommunikationsfolk har man i dag bevæget sig fra en naiv forståelse af forbrugerne som forsvarsløse og passive modtagere af information til opfattelse af stakeholderne som selvstændige meningsdannere, producenter og distributører af information, der kan have stor betydning for virksomhedens omdømme.
 

Public Relations

Public Relations handler i bred forstand om virksomhedens relationer til sin omverden og til sine stakeholdere. Om at udvikle langvarige og stærke relationer til sine nuværende og kommende kunder gennem en målrettet indsats.
Det kan være PR-events ved produktlanceringer, presseture og studierejser eller værdifulde speaking opportunities på messer eller ved relevante arrangementer.

I en mere snæver optik handler PR i høj grad også om relationerne til medierne og om at vide, hvem på redaktionerne, der skriver om netop din virksomheds område. Positiv omtale i aviser, magasiner og fagblade – samt i tv, radio og på nettet - er med til at legitimere din virksomhed. Samtidig er det troværdig omtale, fordi afsenderen ikke er dig selv.

I nogle tilfælde kommer omtalen af sig selv – men med den rette indsats kan du selv være med til at styre den og få mest muligt ud af de spaltemillimeter, journalisterne tildeler din virksomhed.  Der er mange veje og måder at håndtere processen på - det afhænger alt sammen af din situation og din virksomhed.

 

De 3 seneste nyheder

Ny praktikant hos Related

Vi har travlt for tiden. Derfor er vi glade for at kunne byde vores nye praktikant Ellen velkommen på holdet...

Related forstærker tech-teamet

Foråret er endelig kommet. Udenfor begynder alting at vokse - og det samme gør Related. Det seneste skud på stammen hedder Niklas Arnell, der skal være en del af Relateds kontor i Stockholm...

Related på udkig efter næste praktikant

Vi har netop indledt jagten på efterårets praktikant...