12. juni 2008
Strategier, der gavner kommunikationen
En kommunikationsstrategi er med til at styre og sikre kvaliteten i den daglige drift af virksomhedens kommunikation - både internt og eksternt. Den sættes i værk for at skabe større synlighed om virksomheden og sikre, at informationerne når ud til den rigtige målgruppe på det rigtige tidspunkt.

Målet er, alt afhængigt af virksomhedens eventuelle problemstillinger, at sprede viden med stor dækning, påvirke holdninger eller få folk til at handle. Alt sammen noget, der er med til at generere mere omsætning til virksomheden på længere sigt.

Hos Related ser vi vigtigheden i at udarbejde strategier, så virksomhederne er forberedte og ikke mindst enige om, hvad de vil kommunikere – også hvis krisen rammer. Derfor ønsker vi også at hjælpe til med at udforme de strategier og værktøjer, som skaber de bedste kommunikationsresultater.

Én virksomhed – én kommunikation
Mange virksomheder udarbejder selv deres strategier, men det kan ofte være en fordel at få hjælp udefra – blandt andet til at se sin virksomhed lidt på afstand. Dog er det vigtigt at understrege, at strategier skal udarbejdes i tæt samarbejde med kunden, så ejerskabet i kundens virksomhed sikres. Når først en strategi er udarbejdet - og det kan godt kræve en del tid og ressourcer – så ligger den der som et opslagsværk, hvor alle medarbejdere har mulighed for at blive informeret om virksomhedens værdier og mål samt kommunikationen af disse. Dermed sikres det, at virksomheden fremstår som én samlet helhed, både internt og eksternt, samt at budskaberne hele tiden stemmer overens med hinanden.

Pressestrategi – en del af kommunikationsstrategien
Hvor god en virksomheds eksterne kommunikation og markedsføring end er, er det ofte gennem medierne, at nuværende og kommende medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter får deres informationer om virksomheden. Derfor er det vigtigt at have et godt og professionelt forhold til journalister og medier. Dels for at få fortalt de gode historier, dels for at sikre, at de historier, man er mindre stolte af, også bliver omtalt så faktuelt korrekt som muligt.

En pressestrategi er altså et indsatsområde under den overordnede kommunikationsstrategi, der opstiller de mål og indsatsområder, en virksomhed har for pressearbejdet.

Hos Related har vi stor erfaring inden for dette felt, hvor vi i udformningen af PR-strategier samtidig sørger for, at disse er i overensstemmelse med virksomhedens værdier og visioner. Arbejdet med en pressestrategi omfatter blandt andet:

Step 1: Workshop
Formålet med workshoppen er, at Related og kunden mødes for at få indsigt, italesætte virksomhedens behov og brainstorme for dermed skabe et godt udgangspunkt for PR-strategien. På workshoppen vil følgende ting stå på agendaen:
• Hvorfor PR?
• Indsigt i virksomheden (værdier, forretningsområder etc.)
• Kvalitative og kvantitative mål, indsatsområder og pressebarrierer
• Pressepolitik: Udsendelse af pressemeddelelse, valg af medier og journalister, talsmænd, presserum etc.

Step 2: Strategi og udførelse
Når workshoppen er afholdt, vil Relateds medarbejdere færdiggøre strategien, som vil indeholde:
• Overordnede mål for PR-aktiviteten
• Indsatsområder
• Bruttoliste – mulige historier og vinkler
• Pressepolitik
• Presserum
• Internt pressekit
• Intern procedure for samarbejde med eksternt PR-bureau
• Afrapportering (effektmåling og synliggørelse af pressearbejdet)
• PR-aktivitetsplan (hvem, hvad og hvornår)
• Budget for et års PR-arbejde
• Samarbejde / Steps

Kunden kan enten vælge selv stå for den praktiske udførelse af strategien eller at få hjælp fra Related.

 

Kommunikationsrådgivning

Det kan ofte være fristende blot at gå i gang med det samme, når man har et spændende budskab, der skal ud. Men det kan være farligt at lade sig rive med. For kommunikation skal som bekendt hvile på det rigtige fundament og have både retning og mål for at virke efter hensigten. Derfor er det afgørende at have en overordnet strategi for kommunikationsindsatsen på plads først. En strategi, som understøtter virksomhedens forretningsstrategi og sikrer konsistens og sammenhæng i kommunikationen.

En god strategi kræver indsigt i din forretning og dit marked. I Medieministeriet starter vi derfor altid strategiarbejdet med et indsigtsmøde eller en egentlig strategi-workshop, hvor vi i fællesskab får drøftet situationen og ressourcerne samt jeres forventninger og mål for kommunikationsindsatsen.

 
 

De 3 seneste nyheder

Ny praktikant hos Related

Vi har travlt for tiden. Derfor er vi glade for at kunne byde vores nye praktikant Ellen velkommen på holdet...

Related forstærker tech-teamet

Foråret er endelig kommet. Udenfor begynder alting at vokse - og det samme gør Related. Det seneste skud på stammen hedder Niklas Arnell, der skal være en del af Relateds kontor i Stockholm...

Related på udkig efter næste praktikant

Vi har netop indledt jagten på efterårets praktikant...