7. december 2010
Kend julen på tilbudsaviserne

Af Erik Svanvig, partner i Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab, es@bentskov.dk

”Jeg glæder mig i denne tid,
nu falder julesneen hvid,
så ved jeg, julen kommer.
Min far hver dag i byen går,
og når han kommer hjem, jeg står
og ser hans store lommer”.

Vi ved, det er jul, når kuponkataloger, ugeaviser m.v. bugner af gode tilbud, så gode, at nogen tilsyneladende har glemt at tage markedsføringsloven og forbrugerombudsmandens retningslinjer i ed.

God markedsføringsskik
Markedsføringsloven indeholder en række regler, der både regulerer forholdet mellem de erhvervsdrivende og indeholder en række regler, som beskytter forbrugerne.

Overordnet er det i strid med god markedsføringsskik, at:

  • bruge vildledende oplysninger
  • anvende betegnelsen ”garanti”, medmindre forbrugeren får en væsentlig bedre retsstilling
  • give rabat eller lignende ved brug af rabat- eller værdikuponer inden salget
  • fremme salget ved gevinster ved lodtrækning, præmie, konkurrence eller lignende, såfremt deltagelsen er købsbetinget, med mindre gevinsten er af beskeden værdi
  • yde tilgift uden at angive værdien af disse ydelser

Det er også ulovligt at sende reklamer via e-mail til forbrugerne, med mindre de skriftligt har givet tilladelse.

Overtrædelse af markedsføringsloven kan medføre bødestraf. Inden for de seneste år er bødernes størrelse steget betragteligt. Eksempelvis anvender forbrugerombudsmanden en bødeberegningsmodel med et grundbeløb på kr. 10.000 for de første 100 e-mails, herudover kr. 100,00 pr. afsendt e-mail.

Retningslinjer for prismarkedsføring
Forbrugerombudsmanden har udstedt retningslinjer for prismarkedsføring. Selvom retningslinjerne trådte i kraft den 1.3.2010, har effekten været til at overse. Formålet med reglerne er at sikre forbrugerne mod vildledning og at sikre en reel og loyal konkurrence mellem de erhvervsdrivende.

Besparelsesudsagn – før/nu priser
Ved prissammenligning med en normal pris skal prisen være gældende i butikken i mindst 6 uger (4 uger for daglig- og sæsonvarer), forud for annoncering. Det skal således fremgå af annoncen, hvis det er andres normalpris, der sammenlignes med.

Det er tilladt at annoncere et introduktionsbud, hvis varen ikke tidligere er solgt i butikken, eller hvis den er solgt hos andre butikker inden for samme kæde eller efter tilbudsperioden sælges til normalprisen.

”Nedsat” må som udgangspunkt kun anvendes i 2 uger (1 uge for daglig- og sæsonvarer). Skal den nedsatte pris gælde i længere tid, skal tilbudsperioden udtrykkeligt fremhæves.

”Vederlagsfri, uden betaling, gratis og lignende” må kun anvendes, hvis der ikke opkræves andre omkostninger end udlæg, f.eks. porto.

”Chokpris, tilbud, kampagnepris og lignende” må kun anvendes, hvis det har et reelt indhold, dvs., at der er tale om et særligt fordelagtigt køb.

Der må ikke tilføres nye varer i udsalgsperioden, når ”udsalg, brandudsalg, ophørsudsalg eller lignende” annonceres.

Tilsvarende må ”lager-, en gros-, fabrikssalg og lignende” kun anvendes, hvis forbrugeren ikke skal betale mere end sædvanlig indkøbspris.

Begrebet ”markedspris” må kun anvendes, hvis det kan dokumenteres. Ordet må ikke forveksles med gennemsnitspris.

”Prisgaranti” må alene anvendes, hvis prisen er markedets laveste. Sælger er derfor forpligtet til at nedsætte prisen til en dokumenterbar lavere pris.

Den dokumenterede påstand
Det vigtigste er, at reklamens udsagn er rigtigt, og at de faktiske forhold kan dokumenteres.

Det har en del virksomheder lært ved ombudsmandens fortolkning af ”grøn markedsføring”, f.eks. har forbrugerombudsmanden påtalt, at markedsføring af en ”miljøkiste” ikke opfyldte dokumentationskravene i markedsføringsloven, selvom kisten på en række områder belastede miljøet mindre end andre konventionelle kister. Men da der ikke forelå en dokumentation ved fremlæggelse af en egentlig livscyklusanalyse som dokumentation, fandt forbrugerombudsmanden ikke dokumentationskravene opfyldt. Markedsføringen var derfor ulovlig.

Hvis virksomhederne således ønsker at påtage sig større miljø- og samfundsmæssigt ansvar, på moderne dansk: corporate social responsibility (CSR), skal det kunne dokumenteres på objektiv vis, f.eks. ved fremlæggelse af miljø- eller anden certificering.

Det vigtigste er at være opmærksom på faldgruberne - især ved reklamer med kant. Derfor bør man altid sikre sig, at man kan stå inde for det kommunikative, og at reklamen ikke er i strid med gældende regler.

Se mere på www.forbrugerombudsmanden.dk.

 

Om Related

Related er et moderne PR-bureau, der arbejder målrettet med pleje af virksomheder og organisationers omdømme og relationer til omverdenen. Det gør vi både på de platforme, du selv ejer, og på de platforme, du ikke kan kontrollere.

Vi tænker PR bredt. Vi tror ikke på at være eksperter inden for alle kommunikationsdisciplinerne. Men vi tror på at være specialister inden for PR, og på at tænke kreativt og innovativt hver eneste dag. Faktisk tror vi, det er den rigtige – og eneste – vej at gå som moderne PR-bureau.

Læs mere

 

De 3 seneste nyheder

Ny praktikant hos Related

Vi har travlt for tiden. Derfor er vi glade for at kunne byde vores nye praktikant Ellen velkommen på holdet...

Related forstærker tech-teamet

Foråret er endelig kommet. Udenfor begynder alting at vokse - og det samme gør Related. Det seneste skud på stammen hedder Niklas Arnell, der skal være en del af Relateds kontor i Stockholm...

Related på udkig efter næste praktikant

Vi har netop indledt jagten på efterårets praktikant...