23. januar 2009
Sygehus Lillebælts nye vision

De fem sygehuse - Fredericia Sygehus, Vejle Sygehus, Kolding Sygehus, Give Sygehus og Middelfart Sygehus - er gennem det seneste år fusioneret for at samle kræfterne under ét i Region Syddanmarks nye sygehusenhed, Sygehus Lillebælt.

I naturlig forlængelse af fusionen har Sygehus Lillebælts sygehusledelse ønsket at få formuleret en ny vision, der udstikker den fremtidige kurs for sygehuset og dets mange tusinde medarbejdere.

Sammen med vores tætte samarbejdspartner Aakjærs har vi i Related haft til opgave at udvikle det nye pejlemærke og få formuleret et nyt værdigrundlag for sygehuset.

Energi og sammenhængskraft
I udviklingsarbejdet har vi lagt stor vægt på at få formuleret et omsætteligt grundlag, der på én gang skaber energi og sammenhængskraft og sætter et fælles mål, så hele organisationen kan trække i samme retning. Det er vigtigt at holde sig for øje, at selv om der er tale om et pejlemærke for fremtiden, så bygger den godt forankrede vision netop også på genkendelige, eksisterende værdier. Det sikrer, at visionen ikke drukner i lutter fine ord, men formuleres på basis af en nutidig virkelighed, som også medarbejderne kan genkende sig selv og deres arbejdsplads i.

Processen
Processen med at kortlægge både den nuværende virkelighed og den fremtidige ønskeposition er sket i et spændende og nært samarbejde med Sygehus Lillebælts sygehusledelse og en større arbejdsgruppe fra de fem sygehuse. Gennem flere sparringsrunder og en løbende udvikling af et visionsudkast er vi sammen med sygehusledelsen kommet i mål og har fået sat ord og indhold på den vision og de værdier, som Sygehus Lillebælt fremover ønsker at være kendt for.

Se folderen med Sygehus Lillebælts nye vision og værdier

 

Om Sygehus Lillebælt

Sygehus Lillebælt består af Kolding Sygehus, Vejle Sygehus, Middelfart Sygehus, Fredericia Sygehus og Give Sygehus og har 4.200 fuldtidsstillinger.

Sygehus Lillebælt har en samlet aktivitet på 3,1 mia. kr. og 60.700 indlagte patienter, der i gennemsnit er indlagt i 3,7 dage.

www.sygehuslillebaelt.dk 

 

De 3 seneste nyheder

Ny praktikant hos Related

Vi har travlt for tiden. Derfor er vi glade for at kunne byde vores nye praktikant Ellen velkommen på holdet...

Related forstærker tech-teamet

Foråret er endelig kommet. Udenfor begynder alting at vokse - og det samme gør Related. Det seneste skud på stammen hedder Niklas Arnell, der skal være en del af Relateds kontor i Stockholm...

Related på udkig efter næste praktikant

Vi har netop indledt jagten på efterårets praktikant...