1. december 2010
PR sikrer socialt projekt politisk opmærksomhed
Related har hjulpet landsorganisationen KFUM’s Sociale Arbejde med at få omtale i TV2 Nyhederne. Omtalen af deres gode resultater med at støtte socialt udsatte borgere til at komme tilbage på arbejdsmarkedet har skabt opmærksomhed om projektet og skal være med til at bane vejen for at få bevilget midler til at fortsætte det gode arbejde.

KFUM’s Sociale Arbejde har de seneste fire år kørt et projekt, som med stor succes har hjulpet socialt udsatte borgere med misbrugsproblemer og fysisk og psykiske helbredsproblemer tilbage på arbejdsmarkedet. Knap halvdelen af deltagerne i projektet ”Indsats på Kanten” er kommet i arbejde eller uddannelse via nogle af organisationens sociale caféer og væresteder. Det resultat står i skærende kontrast til, hvad man formår i det offentlige, hvor denne gruppe mere eller mindre tabes på gulvet. Projektet er finansieret af de offentlige SATS-puljemidler, og uden støtte herfra kan arbejdet ikke fortsætte.

Hvis det gode arbejde skulle have mulighed for at fortsætte, havde KFUM’s Sociale Arbejde derfor brug for at skabt opmærksom om de gode resultater op til den politiske forhandling om fordelingen af næste års SATS-puljemidler.

Socialt udsatte på YouTube
Opmærksomheden skulle skabes ad to veje. Frem for at formidle tørre fakta om projektet på en konference valgte KFUM’s Sociale Arbejde, at de bedste til at fortælle, hvilken forskel projektet gør, er de mennesker, som er kommet i arbejde via projektet. I samarbejde med Related og Aakjærs fik KFUM’s Sociale Arbejde derfor produceret en række små videoklip, hvor bl.a. Britt, Lars og Ahmed  fortæller om, hvordan deres liv kom tilbage på rette spor, efter de blev en del af projektet. Filmene blev lagt på YouTube, og links blev sendt rundt til samarbejdspartnere, politikere og andre interessenter, som skulle gøres opmærksomme på projektets succes.

Indslag i TV2 Nyhederne
Andet led for at skabe opmærksomhed var at generere omtale i landsdækkende medier.

- Vi valgte at satse på at få den sympatiske historie i tv-nyhederne. Tv er et særdeles virkningsfuldt medie i forhold til at få skabt opmærksomhed om et emne – også på politisk plan. Samtidig var det en god historie om en organisation, som kan noget, ingen andre tilsyneladende kan, og projektets succes var veldokumenteret i en ekstern rapport. At nogle af projektets deltagere var villige til at stille op til interview, sikrede billederne og en vedkommende fortælling, og det gjorde historien tv-egnet, fortæller Mette Louise Ohana, der er kommunikationsspecialist i Related.

Historien blev bragt i TV2’s 19-Nyheder sidst i oktober. Se indslaget her

Se alle videoerne på YouTube her
 

Om KFUMs Sociale Arbejde

KFUM’s Sociale Arbejde er en landsorganisation, der arbejder for at skabe værdige kår for udsatte mennesker gennem en social indsats. Arbejdet sker gennem projekter og drift af en række institutioner, bl.a. sociale døgninstitutioner og caféer, behandlingshjem og folkekøkkener. Indsatsen er primært rettet mod mennesker med misbrug, psykiske vanskeligheder og socialt svagt stillede børn, unge og voksne.

KFUM’s Sociale Arbejde har eksisteret side 1918 og har fokus på beskæftigelse, integration og opsøgende arbejde.

www.kfumsoc.dk

 

De 3 seneste nyheder

Ny praktikant hos Related

Vi har travlt for tiden. Derfor er vi glade for at kunne byde vores nye praktikant Ellen velkommen på holdet...

Related forstærker tech-teamet

Foråret er endelig kommet. Udenfor begynder alting at vokse - og det samme gør Related. Det seneste skud på stammen hedder Niklas Arnell, der skal være en del af Relateds kontor i Stockholm...

Related på udkig efter næste praktikant

Vi har netop indledt jagten på efterårets praktikant...