5. oktober 2012
Kommunikation i kampen mod arbejdsløshed
Negative historier om arbejdsløshed og langtidsledige fylder avisernes spalter og i den offentlige debat. Men der er lyspunkter at finde, og Related har i et stykke tid arbejdet sammen med ét af dem, NGO’en KFUM’s Sociale Arbejde. Organisationen har sat gang i sit fjerde beskæftigelsesprojekt, som skal støtte socialt udsatte borgere i uddannelse og arbejde. En solid kommunikationsindsats skal bidrage til, at KFUM’s Sociale Arbejde opnår målene.

Hos KFUM’s Sociale Arbejde har man ikke bare mange års erfaring med at få borgere, som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet, tilbage i arbejde eller uddannelse – man har også rigtig positive erfaringer med det. Tre succesfulde beskæftigelsesprojekter har organisationen på bagen, og nu er endnu et projekt - ”Indsats i Udkanten” – sat i værk. Her arbejder man på at etablere såkaldte socialøkonomiske arbejdspladser i Udkantsdanmark og udsatte byområder. Arbejdspladserne tilbydes til socialt udsatte, som har brug for arbejdstræning på deres vej mod arbejdsmarkedet. 

Målet er at få 300 socialt udsatte i arbejde eller uddannelse og at etablere 35 socialøkonomiske arbejdspladser. Derudover har projektet som mål at skaffe 100 frivillige.

Synlighed og involvering gennem PR 
For at lykkes har projektet brug for lokal opbakning fra både virksomheder og frivillige i de byer, projektet foregår. Samtidig er der brug for politisk opbakning til projektet og behov for, at omverdenen får øjnene op for de successer, der skabes, og de udfordringer et projekt som dette støder på. Det kræver kommunikation, og det kræver eksponering. 

I samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde har Related udarbejdet en strategi, som sikrer, at der løbende kommunikeres målrettet til alle interessenter i løbet af hele projektets levetid. De meget forskellige målgrupper som lokale virksomheder, potentielle frivillige, meningsdannerne og socialt udsatte har haft betydning for valget af kommunikationskanaler. Der bliver korte og kontante budskaber på flyers til de lokale virksomheder og frivillige. En viral film og pressemeddelelser skal skabe opmærksomhed hos meningsdannerne. Og et mobilsite, der primært har film som indhold, skal henvende sig til de socialt udsatte, som sjældent er til teksttungt materiale – men til gengæld oftest har en smartphone i lommen.  

Videndeling til gavn for andre
Derudover vil et nyhedsbrev formidle de værdifulde erfaringer, som man løbende får i det 4-årige projekt, med, hvordan man driver socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomi er et varmt emne i udlandet, men er relativt nyt i Danmark. Derfor deler KFUM’s Sociale Arbejde gerne sin viden både internt i organisationen og eksternt, hvor den kan være til stor gavn for andre. Det samme gælder erfaringerne med, hvordan man tiltrækker frivillige, og hvilke metoder der virker bedst til at håndtere socialt udsatte. 

De første tiltag er allerede sat i værk. Se Indsats i Udkantens første nyhedsbrev her, hvor du kan blive klogere på, hvad KFUM’s Sociale Arbejde kan, som ingen andre kan.
 
Se de første presseomtaler der skal skaffe frivillige til de socialøkonomiske virksomheder, og som blev udsendt i forbindelse med Frivillig Fredag d. 28. september 2012:

Frivillige fik ekstra løn
Genbrugsmøbler af paller
Gården deltager også i frivillighedsdag
 
 

Om KFUMs Sociale Arbejde

KFUM’s Sociale Arbejde er en landsorganisation, der arbejder for at skabe værdige kår for udsatte mennesker gennem en social indsats. Arbejdet sker gennem projekter og drift af en række institutioner, bl.a. sociale døgninstitutioner og caféer, behandlingshjem og folkekøkkener. Indsatsen er primært rettet mod mennesker med misbrug, psykiske vanskeligheder og socialt svagt stillede børn, unge og voksne.

KFUM’s Sociale Arbejde har eksisteret side 1918 og har fokus på beskæftigelse, integration og opsøgende arbejde.

www.kfumsoc.dk

 

De 3 seneste nyheder

Ny praktikant hos Related

Vi har travlt for tiden. Derfor er vi glade for at kunne byde vores nye praktikant Ellen velkommen på holdet...

Related forstærker tech-teamet

Foråret er endelig kommet. Udenfor begynder alting at vokse - og det samme gør Related. Det seneste skud på stammen hedder Niklas Arnell, der skal være en del af Relateds kontor i Stockholm...

Related på udkig efter næste praktikant

Vi har netop indledt jagten på efterårets praktikant...